Partneri juaj në digjitalizim

Shërbime të IT

  • Implementim dhe mirëmbajtje e Sistemeve (PC dhe Server)

  • Implementime në Cloud, Migrimi në Office 365, Azure, AWS, Google

  • Mirëmbajtje e rrjetit dhe infrastrukturës

Siguri Kibernetike

  • Implementime dhe mirëmbatje e Sistemeve të Sigurisë Kibernetike

  • Këshillime dhe konfigurim i paisjeve (Firewall, SIEM, IDS, IPS, Antivirus, etj)

  • Penetration Testim për rrjetin dhe sistemet tjera.

Politika dhe Praktika sipas  ISO 27001 dhe ITIL

  • Hartimin e Politikave dhe Procedurave të Sigurisë së Informacionit sipas Standardit ISO/IEC 27001.
  • Këshillime dhe ndihmë në implementimin e praktikave të ITIL.bluetech-logo

Partner i Besueshëm


Misioni ynë është të ndërtojmë marrëdhënie afatgjata me klientët tanë dhe të ofrojmë shërbime të jashtëzakonshme të IT-së duke përdorur inovacionin dhe teknologjinë e fundit.